Erotické pulzátory

Vývoj erotických hraček jde velmi rychle kupředu. Na trhu se neustále objevují novinky, které slibují mužům i ženám maximální uspokojení. Jednou z nich jsou i erotické pulzátory. O jaké erotické hračky se jedná?

Na jakém principu fungují pulzace

Uvnitř každého pulzátoru je dutina, ve které se pohybuje válcový magnet. Okolo dutiny jsou dvě cívky, které při průchodu proudu vrhnou magnet střídavě na jednu i na druhou stranu. Tímto celý pulzátor začne cukat a přirážet. Některé pulzátory mají menší a rychlejší uspořádaní magnetů, takže jejich cukání může být tak rychlé, že už může připomínat spíše pomalé vibrace než, cukání. Co se týče pulzátoru Hammer, tento má magnet zřejmě větší, těžší a tedy samozřejmě i pomalejší. U Hammera se tedy dočkáte přírazů citelnějších a účinnějších.

«« Pulzátor Hammer Na co všechno pulzátor působí? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11927 (gejsa.cz#613)