Feromony a jejich vliv na sexuální život

Feromony se rozumí přírodní chemické látky, které vytváří samo tělo a které jsou zodpovědné za sociální chování, stejně jako za určování pozice ve skupině nebo za sexuální přitažlivost. Lidi zajímá především právě vliv feromonů na sexuální přitažlivost.

Feromony, ať chceme, nebo ne, dávají podvědomě našemu okolí najevo, že jsme vůdce. Že to jsme my, kdo je žádaný, kdo vyniká, koho si má každý všimnout. Díky feromonům je pak člověk svým okolím respektován. Ženy se v přítomnosti muže vyzařujícím feromony chovají otevřeně, přitažlivě, svůdně, rády komunikují, rády flirtují. Bylo nesčetněkrát dokázáno, že feromony působí jako velmi silný stimulant sexuální přitažlivosti.

Jak se feromony vylučují? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11932 (gejsa.cz#657)