Sexy noční košilky - výběr

Nahá nebo oblečená, to je otázka. Co je více sexy, co více upoutá zájem druhého pohlaví? Odpověď na tuto otázku už dávno znala Chytrá horákyně, stará známá z našich pohádek. Dar, nedar, ani pěšky ani koňmo, oblečená neoblečená.

Kouzlo sexu

Která z žen, netouží po lásce, obdivu, po tom, aby byla předmětem milostných tužeb. Jak je skvělé cítit na rozpálené pokožce chladivé doteky muže, vnímat jeho obětí a pevné sevření. Jak je slastné ztrácet vědomí při dech beroucích polibcích s přímo spalující touhou spěchat do soukromí. Jen my dva, sami pro sebe, spolu a teď. Zpomalit to vysilující tempo a něžně se oddat pomalému rytmu zdlouhavého milování. Vnímat kapičky potu v prohlubenině na zádech, vůni dvou roztoužených těl, to erotické dusno, které dělá milování tak úžasným.

Zaujmout, lapit a dát průběh vášni »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11917 (gejsa.cz#15)