Kondomy, druhy kondomů, použití

Špatný výběr prezervativu a jeho nesprávné nasazení Vám může dramaticky zkomplikovat život. Sexuální život může být zábavný a kvalitní i s použítím kondomu. Víte, kolik exituje na světě druhů? Nespočítaně! Vyzkoušejte s partnerem něco nového.

Zajímá Vás** historie používání kondomů**? Víte, kdo vůbec první prezervativ objevil, vymyslel a předvedl veřejnosti? Zajímavostí je více než dost.

Historie kondomů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11933 (gejsa.cz#2)