Nejčastější chyby při používání kondomu

Používání kondomu při sexuálním styku s jiným partnerem by mělo být samozřejmostí. Je to projevem odpovědnosti k sobě samému, ke svému životu, proto by měl mít kondom ve výbavě každý správný muž. Jak ho správně používat a vyvarovat se chyb?

Proč používat kondom?

Chybou je hlavně nepoužití kondomu. Kromě ochrany zdraví kondom totiž představuje účinnou metodu, která zabraňuje nechtěnému početí. Co se týká pohlavně přenosných nemocí, je kondom účinná bariéra proti přenosu viru HIV, který způsobuje AIDS. Také brání přenosu viru HPV, který je možná méně známý, avšak jeho přenos z jednoho partnera na druhého bohužel probíhá naprosto běžně, a to tehdy, nepoužívá-li se prezervativ. HPV virus způsobuje množství pohlavních chorob u mužů i u žen. Od genitálních bradavic až po různé přednádorové změny a karcinomy na ženském i mužském pohlavním ústrojí.

Chrání kondom na sto procent? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11963 (gejsa.cz#445)