Umělá dívčí vagína

Muži, máte rádi sex často? Jenže zrovna nemáte partnerku? Anebo nějakou slečnu sice máte, jenže ona nesdílí vaši zálibu v častém sexu? Vadí vám, když se musíte uspokojovat pomocí masturbace?

Masturbace je přirozenou součástí života každého muže. Muži masturbují především v nižším věku. Později, když muž začne žít aktivním sexuálním životem, jej už samotná masturbace tolik neuspokojuje. Přesto občas přijdou chvíle, kdy se muž k masturbaci opět vrací, především v době, kdy nemá partnerku nebo kdy jsou od sebe partneři odloučení. Jsou však i takové páry, ve kterých na muže přichází chuť na sex mnohem častěji než na jeho partnerku, takže muži pak nezbývá nic jiného, než ne sex buď zapomenout, anebo se opět uspokojit pomocí masturbace. Díky moderním materiálům a vynalézavému erotickému průmyslu však existuje ještě další možnost, kterou je použít umělou vagínu.

Umělá vagína »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11957 (gejsa.cz#303)