Vakuové pumpy pro muže - použití

Vakuová pumpička vám zaručeně pomůže navodit velmi silnou erekci. Je naprosto nepostradatelná pro muže, kteří mají problémy s potencí. Přesto se může stát ideální pomůckou i těm mužům, kterým se penis ztopoří sám.

Mnozí muži, stejně tak jako mnohé ženy, mají vakuovou pumpičku ve svém podvědomí uloženou jako pomůcku, která je určena výhradně impotentům. Ano, zde hraje tento přístroj určitě velmi důležitou roli. Jak si ale za chvíli ukážeme, tato smyslná hračka má daleko širší využití.

Co je to vakuová pumpička pro muže? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11938 (gejsa.cz#39)