Afrodisiaka

Lidé se od pradávna snažili vymyslet něco, co by vylepšilo jejich sexuální život. Začaly se vařit a připravovat různé lektvary a substance, které k tomuto měly dopomoci. Některé tyto postupy přetrvaly dodnes. Dnes jim říkáme afrodisiaka.

** Afrodiziaka** má každý člověk v mysli pevně spjat s určitým nádechem erotična a otázkou sexu, resp. sexuálního aktu. Při vyslovení slova AFRODISIAKA možná okamžitě někomu z mužské části populace vyvstane na mysli obrázek roztoužené, zhluboka oddychující ženy, smyslně vlhčící si jazykem své rudě malované rty. Ženská část populace se ve svých představách možná zaobírá myšlenkou spočinutí **na široké a svalnaté hrudi vytouženého muže, kdy i přes vypracované prsní svaly slyší tlukot jeho srdce a vnímá jeho živočišnou touhu jí okamžitě pojmout.
**

Ale zpět do reality! Představy má každý různé, nicméně právě afrodizikaka byla objevena právě z toho důvodu, aby nám naplnění těchto našich snů bylo o něco blíže. Jestli někdo ale počítá s tím, že pozve svého partnera na dobrou večeři, kde zkombinuje například chřestový závitek, mořské plody, jako dezert se bude podávat čokoláda a připíjet se bude šumivým vínem, a partner se mu po půl hodině roztouženě vrhne k nohám svíjejíc se v toužebných křečích jako, s prominutím, "nadržený maniak" - tak ne, bohužel. Takhle intenzivně to zase nefunguje.** Afrodiziaka** jsou účinná, ale vše má své meze.

Co jsou afrodisiaka »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11964 (gejsa.cz#4)