Vibrační vakuová pumpa pro ženy

Vakuové pumpy mohou ženám pomoci intenzivněji prožívat sex. Tato speciální erotická pomůcka přispěje k většímu prokrvení pohlavních orgánů a k navýšení jejich citlivosti. Chcete se dozvědět o vakuové pumpě více? Tak tedy čtěte dále.

Ženy, které chtějí zpestřit svůj sexuální život, se mohou rozhodnout pro zakoupení erotických pomůcek. Vaši novou erotickou hračkou se také může stát vakuová pumpa. Že jsou vakuové pumpy pouze pro muže? Ale to přece není pravda. Také ženy mohou vyzkoušet tyto unikátní erotické pomůcky. Vakuová pumpa pro ženy je určena ke stimulaci pohlavních orgánů ženy. Pomocí vakuové pumpy se může stimulovat klitoris a poševní vchod. Princip vakuové pumpy je založen na podtlaku. Pumpováním balonku dojde k podtlaku, který způsobí větší prokrvení pohlavních orgánů. Pohlavní orgány jsou kvůli prokrvení mnohem citlivější a pak také samotný sex může žena prožívat mnohem intenzivněji. Ještě intenzivnějšího prožitku lze dosáhnout s použitím vibrační vakuové pumpy pro ženy. Vibrací lze dosáhnout velice jednoduše a to tak, že přiložíte vibrační vejce do otvoru na pumpě.

Vibrační vakuová pumpa pro ženy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11996 (gejsa.cz#281)