Gigolo - společník pro ženy

Některým ženám chybí v dlouhodobých vztazích pozornost, něha nebo uznání, a proto jsou ochotny využít služeb profesionálních společníků - gigolů. Napadla vás někdy otázka, zda je mezi gigolem a prostitutem nějaký rozdíl?

Společníci

Svět procházel všemi etapami, docházelo ke změnám postojů k** prostituci,** i ke změnám sociálních vrstev, ze kterých pocházeli ti, kteří se k tomuto řemeslu uchylovali. Ovšem těm se říkalo samozřejmě také jinak, ne vždy hanlivě. Jak ženy, tak i muži získávali nabízením svých těl vlivným mužům a ženám, obrovské majetky i společenskou prestiž. A stejně jako dnes, byli muži a ženy zároveň prvními placenými společníky. Dá se říct, že zastávali i funkci někoho blízkého, komu se mohli to, kdo si je zaplatil, svěřovat se svými starostmi všedního života. V tomto případě nebyl sex ani tak tím nejdůležitějším, co vlivný muž či žena po společnících vyžadovali. Snad kromě prvních schůzek. Prostituce přežila až do dob dnešních. Vykytuje se v různých formách, provozuje se také z různých důvodů. Ovšem tím hlavním je stále vidina peněz, zdánlivě jednoduše vydělaných.

«« Chlapci pro rozkoš Kdo je to gigolo? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12007 (gejsa.cz#81)