Lesbická show

Lesbická show je erotická podívaná na dvě až tři dívky, během níž můžete hrát hlavní roli i vy. Pro muže je to jedna z nejvíce vzrušujících show. Lesbická show je velice oblíbená např. při loučení se svobodou.

Vznik slova lesba

Lesbos, třetí největší ostrov Řecka, se nachází v Egejském moři. Antický bůh Lesbos byl patronem tohoto ostrova. Na tomto ostrově se narodila neobyčejná žena jménem Sapfo. Sapfo milovala umění, psala básně a písně. Sapfo založila dívčí uměleckou školu. Obklopovala se nadanými dívkami a společně se věnovaly umění. Ve své době bylo jednání Sapfo velice neobvyklé. Scházela se s jinými inteligentními ženami. Předpokládá se, že ke svým žačkám měla bližší vztah, než bylo zvykem a její básně byly velice pobuřující. O sexuální orientaci Sapfo se vedou spory. Historikové tvrdí, že tehdejší společnost jen těžko přijímala takto emancipovanou ženu. Bylo tedy nejjednodušší odsoudit ji za něco, co v této době bylo považováno za nemorální. Sapfo jako první psala o lásce mezi ženami, zde také vznik slov sapfismus a lesbismus.

«« Lesbická show Současné vnímání homosexuality »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12006 (gejsa.cz#26)