Taneční tyč na pole dance

Víte, co je pole dance? Kdo si myslí, že jde o tanec u tyče, nemýlí se. Jde o moderní taneční disciplínu, která v České republice zaznamenala velký boom. Vyzkoušet si ji může každý. Stačí si pořídit kvalitní tyč na pole dance.

Tanec u tyče u mnohých vyvolává představu spoře oděné ženy a baru či kabaretu, kde tyto ženy tančí a baví příchozí. Jenže o to tu vůbec nejde. Tanec u tyče původně pochází z Indie, kde jogíni cvičili u tyče, což připomínalo tanec. Dnes je tanec u tyče světově uznávaná disciplína, která má několik stupňů obtížnosti.

Co je pole dance? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12013 (gejsa.cz#489)