Hodinový hotel Havířov

Diskrétní ubytování není určeno výhradně jen milencům. Hodinový hotel lze využít i jako levné ubytování při návštěvě města, nebo na služební cestě. Nemusíte se prokazovat doklady, stačí si zarezervovat pokoj na křestní jméno či přezdívku.

Hodinový hotel, dnes známý také jako** azyl pro milence** je z větší části opravdu využíván páry, milenci, skupinkami lidí či manželskými páry, kteří nemají rádi stereotyp a chtějí si svůj vztah okořenit. Pojem** "hodinový hotel"** je často v encyklopediích překládán jako místo pro prostitutku a jejího zákazníka. Skutečnost je ovšem jiná. Hodinový hotel tyto služby neposkytuje.

Kdo jsou zákazníci hodinových hotelů? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12026 (gejsa.cz#145)