Hodinový hotel Kladno

Pokud i Vy řešíte základní problém, kam se uchýlit s milenkou, tak pro Vás máme řešení. Existují totiž speciální hotely s možností krátkodobého pronájmu. Zahoďte stud a nechte se inspirovat. Jedná se o běžně vyhledávanou záležitost.

Hodinový hotel

Již dávno neplatí, že být klientem hodinového hotelu znamená být nevěrníkem či rozvracečem manželství. Ano, traduje se, že tento typ hotelů navštěvují především nevěrní manželé se svými o dvacet let mladšími milenkami, ale výjimkou zde nejsou ani případy, kdy se zde scházejí manželé, kteří si tímto způsobem okoření svůj sexuální život. Zalistujete-li v encyklopedii, tak najdete vysvětlení sousloví "hodinový hotel" jako místo pro prostitutku a jeho zákazníka, tedy podnik, který prostituci sám provozuje. Ve skutečnosti, ale většina hodinových hotelů tyto služby neposkytuje. Zkrátka jde o místo, kde se můžete poznávat, sbližovat a prožívat intimní chvíle v soukromí.

Pokoje hodinových hotelů a jejich rezervace »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12024 (gejsa.cz#131)