Hodinový hotel Olomouc

Ne vždy je příslušný název plně vypovídající. Mnohdy je naopak zavádějící. To platí i v případě hodinových hotelů. Služeb hodinových hotelů využívají milenci i manželské dvojice, pro které představuje hotel příjemné zpestření jejich milostného života.

Ne všichni mají tu možnost, aby se mohli sbližovat, poznávat a prožívat intimní chvíle v soukromí. Naspořit si na vysněný byt trvá častokrát pěkných pár let, a tak se není čemu divit, když mladí lidé i po skončení studií ještě nějakou dobu bydlí se svými rodiči. Nic ničemu nemusí vadit do té doby, než se bude potomek chtít sbližovat se svým/ojí partnerem/kou. Ovšem ne jen mladí a svobodní lidé tvoří klientelu hodinových hotelů.

Seznámení s hodinovým hotelem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12020 (gejsa.cz#109)