Čeho se vyvarovat po rozchodu

I když rozchod není rozvod, přesto při něm pociťujeme emocionální vypětí. Navenek se můžeme tvářit neutrálně, uvnitř sebe však svádíme boj. V rozpoložení, ve kterém se nacházíme, pak můžeme učinit nepředloženosti, kterých je lepší se vyvarovat.

 

Jinak vnímá rozchod jedinec, který s rozchodem přišel, a jinak strana, která si vyslechne verdikt o konci vztahu. Jste-li na straně „posluchače“, a ještě k tomu ukončení vztahu přišlo nečekaně, může to s Vámi doslova otřást. Náhle se Vám před očima může zatmít, a Vy budete vidět černě. Můžete pak patřit k těm, kteří v okamžik, kdy jim partner řekne, že je konec, začnou vyvádět, plakat, vyhrožovat atp. Je však možné, že fakt, že Váš vztah skončil, si plně uvědomíte až posléze, za půl dne, či následující den. A můžete patřit i k těm, kteří nechtějí dělat scény, ať už v soukromí před partnerem, nebo na veřejnosti. Zato však ona vřava, která se ve Vás nachází, propukne jinou formou, a třeba až týden, či dokonce měsíc po rozchodu.

Zlomené srdce po rozchodu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12112 (gejsa.cz#441)