Citové vydírání

Život můžete pojmout jako jeden velký omyl, kdy o něm máte určitou představu, která se Vám pak zhroutí jako domeček z karet. Co v případě, že k Vám partner projevuje náklonnost, ale očividně stylem něco za něco?

Jistě, vztah je o toleranci, kompromisu, kdy je třeba nejen brát, ale také dávat. Jenže jeden z Vás také může být tak chytrý, či spíše přechytralý, kdy budete mít pocit, že Vám dává, ačkoliv si ve skutečnosti spíše bere. Jak můžete poznat, že druhý s Vámi manipuluje, pohrává si s Vašimi city?

Citové vydírání ženou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12088 (gejsa.cz#378)