Gesta, která ničí vztah

K našemu způsobu vyjadřování patří nejen slovní komunikace, ale také gesta týkající se postoje našeho těla, využívání rukou, kdy hovoříme o řeči těla. Gesta však mohou být i stavění se do určitých póz. Pozor pak na ty gesta, která Vám mohou uškodit.

Nemusíte ani promluvit, a přesto na Vás druhý může poznat, co si o něm myslíte, jak se nyní cítíte, jak jste naladěni apod. I slova si mohou protiřečit s tím, jaký postoj zaujímáte. Bude-li se pak chtít protistrana dozvědět pravdu, najde ji spíše ve Vašich gestech, než ve vyřčených větách. Vnímavého člověka tak neobalamutíte. Ten Vás snadno prohlédne. A častokráte ani není třeba žádného speciálního vzdělání, aby se dalo poznat, co Vaše gesta znamenají.

Gesta provázející náš život »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12070 (gejsa.cz#318)