Jak Facebook ovlivňuje vztahy a sex

Komu by se nelíbilo řídit si život podle svého. Život, který žijeme, není čistě jen o nás, ale také o dalších lidech, které střetáváme. Tak, jako my zasahujeme do jejich životů, tak i oni. Facebook pak ve významné míře přispívá k formování našeho žití.

Velmi lehce jsme si zvykli na všechnu dostupnou moderní technologii, která nám život činí ještě rychlejší, progresivnější, méně zdržující. Těžko říci, jak velké procento lidí by se rádo vrátilo do doby, kdy bylo možné volat jen z pevné linky, respektive mít více soukromí, než nyní. Ono, všechno má svá pro i proti. A tak, zatímco díky mobilu si můžeme přivolat pomoc, jsme-li v nesnázích, či potřebujeme něco rychle vyřídit, takový Facebook nám zase umožní se mnohem snáze seznámit, tzv. rozhodit sítě, a najít si v moři vhodnou zlatou rybku. Jak moc však jsme na Facebooku závislými? Do jaké míry může Facebook ovlivnit partnerské vztahy a sex?

Vliv Facebooku na soukromí »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12102 (gejsa.cz#425)