Jak odříct schůzku

Určitě se Vám již stalo, že jste měli domluvený nějaký termín, který jste pak museli přesunout, či zrušit. Zrušit návštěvu u zubaře, maséra, pedikérky atp. je však něco jiného, než když chcete odříct domluvené rande.

Pokud totiž odříkáte rande jedinci, na kterém Vám záleží, pak je třeba více, než jen strohé zprávy, že ze schůzky nic nebude. Ulehčenou situaci máte v případě, že jste řekněme neprozřetelně souhlasili se schůzkou s osobou, se kterou Vás nic nepojí. Postupem času jste si uvědomili, že Váš souhlas byl unáhlený, a Vy chcete odříct nejen tuto jedinou schůzku, ale i případné další, které by mohly následovat**. Důvod, proč se nechcete, či nemůžete setkat s protějškem**, může být skutečný, nebo smyšlený. Pokud by se Vám na schůzku z jakéhokoli důvodu nechtělo, ale současně byste nechtěli druhého ranit, pak je otázka, zda vyjít s pravdou ven, či odřeknutí schůzky zaobalit do líbivého a přijatelného obalu. Pravda totiž může bolet, zvláště, jedná-li se o city.

Když partner nepřijde na rande »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12113 (gejsa.cz#443)