Jak odříct schůzku

Určitě se Vám již stalo, že jste měli domluvený nějaký termín, který jste pak museli přesunout, či zrušit. Zrušit návštěvu u zubaře, maséra, pedikérky atp. je však něco jiného, než když chcete odříct domluvené rande.

Jak odmítnout rande muži

Nelze házet všechny do stejného pytle. Je poměrně velký rozdíl, pokud stojíte před otázkou odmítnutí rande ženě, nebo odmítnutí rande mužovi. V obou případech musíte počítat s tím, že se dotknete nejcitlivějšího místa ženy i muže. Ovšem, co muži mají, a ženy ne? Jedná se o jejich ego. Krom toho, jsou to muži, kteří plní ve společnosti úlohu muže lovce a svůdce. Je-li muž odmítnut ženou, bude to brát doslova jako svoji osobní prohru, selhání. Jeho ego značně utrpí. I muž, který na pohled vypadá tvrdě, nepřístupně, je ve svém nitru zranitelný a křehký. Čím tvrdší muž na venek, tím citlivější může být uvnitř, a tím hůře může snášet odmítnutí. Čeká-li Vás tedy zrušení schůzky, pak se snažte být citlivá. Podle toho, zda chcete schůzku jen zrušit, respektive jí přeložit na „někdy“, volte takovou „výmluvu“, která muže neodradí, a řekne mu, že o něj máte zájem. V takovém případě se může například uchýlit k tomu, že Vám není dobře, máte teplotu atp. I když není zrovna ideální „pokoušet“ vlastní zdraví, je však výmluva na zdraví nejčastějším důvodem zrušení schůzky. Taková výmluva druhému neublíží.

«« Když partner nepřijde na rande Jak odmítnout rande ženě »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12113 (gejsa.cz#443)