Jak odříct schůzku

Určitě se Vám již stalo, že jste měli domluvený nějaký termín, který jste pak museli přesunout, či zrušit. Zrušit návštěvu u zubaře, maséra, pedikérky atp. je však něco jiného, než když chcete odříct domluvené rande.

Jak odmítnout rande ženě

Čeká-li Vás odmítnutí rande ženě, pak sice nemusíte brát ohled na její ego, zato však na její citlivost. Ženy jsou emocionální stvoření, jež si často berou k srdci vše, co se jich dotýká. A schůzka, natož pak odřeknutá schůzka, se jich nedotýká jen okrajově, ale přímo. Volba odmítnutí schůzky je obdobná, jako u odmítnutí schůzky mužovi. Promyslete větu, kterou ženě řeknete. Chcete-li mít stále otevřenou možnost být s ženou, ale později, pak nemůžete zasáhnout srdce ženy. Nemáte-li však v plánu se s ženou střetnout ani v budoucnu, pak ji odmítněte takovým způsobem, aby se neuchylovala k doufání, že jí jednoho dne pozvete. Jinými slovy jí nedávejte žádné plané naděje, pokud jí tedy nechcete vyloženě trápit. Předpokládáme však, že jste gentlemanem, který ví, jak se chovat k něžnému pohlaví.

«« Jak odmítnout rande muži Odřeknutí rande osobně - tváří v tvář »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12113 (gejsa.cz#443)