Jak odříct schůzku

Určitě se Vám již stalo, že jste měli domluvený nějaký termín, který jste pak museli přesunout, či zrušit. Zrušit návštěvu u zubaře, maséra, pedikérky atp. je však něco jiného, než když chcete odříct domluvené rande.

Odřeknutí rande SMS zprávou, odřeknutí rande e-mailem

Nebudete prvními, ale ani posledními, kteří ruší domluvenou schůzku. Pokud by Vás zajímalo, zda jedinci, kteří potřebují, či chtějí zrušit rande, volí spíše odřeknutí tváří v tvář, nebo zprostředkované odřeknutí, pak se jedná o druhou zmiňovanou možnost. Na výběr máte telefonický kontakt, SMS zprávu, e-mail atp. Ze všech třech možností je telefonické odmítnutí více osobní. Ovšem i zde je určité riziko, že druhý pozná, že k němu nejste moc upřímní. Sice se neuvidíte, nemáte-li tedy videotelefon, ale může Vás prozradit Váš hlas, respektive tón hlasu, způsob řeči, nepřesvědčivost aj. Nechcete-li tedy riskovat, že Vaše výmluva bude odhalena, pak je nejlepší zvolit SMS zprávu, či e-mail. Nutno však dodat, že tento způsob odřeknutí je nejméně osobní, a je omluvitelný, pokud se necítíte dobře, ať už skutečně, nebo se jedná o fikci. U SMS zprávy, e-mailu máte největší možný prostor pro řekněme manipulaci s druhým. Pokud je to jen možné, pak odřekněte schůzku tím způsobem, aby se druhý necítil ponížený, uražený, a vyšel z „duelu“ jako vítěz.

«« Odřeknutí rande osobně - tváří v tvář Výmluvy pro odřeknutí schůzky – uvěřitelné výmluvy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12113 (gejsa.cz#443)