Jak odříct schůzku

Určitě se Vám již stalo, že jste měli domluvený nějaký termín, který jste pak museli přesunout, či zrušit. Zrušit návštěvu u zubaře, maséra, pedikérky atp. je však něco jiného, než když chcete odříct domluvené rande.

Výmluvy pro odřeknutí schůzky – uvěřitelné výmluvy

Zůstaneme u toho, že pravý důvod rušené schůzky nechcete druhému říci, a tak se uchýlíte k výmluvě. Výmluva může být více, či méně uvěřitelná. Výmluva však také může poněkud hloupá, snadno prohlédnutelná. Již jsme uvedli, že k nejčastějším výmluvám se řadí výmluvy na špatné zdraví. Výmluva, že jste náhle onemocněli, může být pro druhého uvěřitelná, protože jsou nemoci, které skutečně přijdou ráz na ráz, například chřipka. Není ideální se vymlouvat na zdraví, protože zdraví je to nejcennější, co každý z nás má. A tak tzv. nepokoušejte štěstěnu, a když se již uchýlíte ke zdravotní výmluvě, tak nepřehánějte. Možná, že Vás to bude lákat, ale nepouštějte se do popisování detailů. Možná, že v sobě objevíte talent pro fantazírování. Ten si však nechte pro jiné příležitosti, například pro milování. Říci druhému, že jste například spadli ze stromu, zlomili si obě nohy, si zasluhuje politování ze strany partnera. Jaké však překvapení, pokud by Vás pak partner za pár dnů náhodou potkal. Asi těžko byste vysvětlovali, že jste se zázrakem uzdravili.

«« Odřeknutí rande SMS zprávou, odřeknutí rande e-mailem Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12113 (gejsa.cz#443)