Jak poznat, že partner/ka chce sex?

Ne vždy si každý říká o vše, co po druhém chce, po čem touží. Partnerský vtah může být mezi mužem a ženou otevřený, přesto se zde může nacházet plno nevyřčeného. Číst v myšlenkách muže, ženy, zatím nikdo neumí.

Dychtivost po milování

Nejen do ženy nelze vidět, ani u muže si nemůžete být jisti v tom, že vyřčená slova přináší stejný význam, jako jejich obsah. Navíc o některých věcech se přeci jenom hůře hovoří. Zvláště pak, pokud jste stydlivými jedinci, či vychováni tím způsobem, že si vlastně neříkáte o to, co chcete, ale jste odkázáni na důvtip a pozornost druhého. Pak se ovšem nelze divit, že rozchodů a rozvodů neubývá, spíše naopak. Neodmyslitelnou součástí každého vztahu je intimní soužití partnerů. Pokud je nenaplněná citová a sexuální touha, může se f rustrace negativně promítnout do celkového vztahu dvou jedinců. Jenže, jak lehce poznat, že se s Vámi partner chce milovat, aniž vám něco řekne? Jak poznáte, že žena touží po milování?

Když oči prozradí touhu po milování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12138 (gejsa.cz#523)