Jak se chovat po prvním rande?

První rande je za Vámi, a Vy máte pocit, že nemohlo dopadnout lépe? Sotva jste se s protějškem rozloučili, již jste věděli, že jste našli životního partnera? Štěstí se na Vás usmálo, a Vaše přání je, aby to samé cítil i Váš protějšek.

Proces prvního rande

Zatímco Vám se může srdce samou radostí rozskočit, druhý účastník schůzky nemusí sdílet stejné pocity, jak Vy. Je však pravdou, že již v průběhu rande se dá vydedukovat, zda jste si padli do noty, nebo jste každý z Vás na zcela jiném břehu. Ovšem i v případě, že schůzka neskončila fiaskem, spíše naopak, nemůžete vědět, zda vůbec dojde na další setkání, a to i přesto, že jste si buď stanovili pevné datum, nebo si jen řekli, že si zavoláte, přičemž došlo na výměnu telefonních kontaktů. Z pouhé zdvořilosti, či vyhnutí se zpytavému pohledu, dotazů, mohl druhý, stejně tak samozřejmě i Vy, zahrát příslib příští schůzky, již s tím vědomím, že tomu tak vlastně nebude. Mnohem snazší je pak, když nejste s druhým tváří tvář, hrát „mrtvého brouka", nebo jen suše přes telefon oznámit, že je konec něčeho, co vlastně ani nezačalo. Konce slibně se vyvíjecího začátku vztahu se však můžete dočkat i v případě, že budete příliš tlačit na pilu. Kdy je však vhodná doba, abyste druhému zavolali, a jste to podle „pravidel" vůbec Vy, kdo se má první ozvat? Proč by mělo být výhodnější se držet zpátky, i když první rande dopadlo na výbornou, a Vy byste nejraději Vaši lásku rozkřičeli do všech stran?

Co čekat po prvním rande? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12148 (gejsa.cz#570)