Jak se rozejít s partnerem?

Hledáte způsob, jak se s partnerem rozejít a přitom ho neranit víc, než je nutné? Je několik způsobů, jak vztah jednou pro vždy ukončit. Některé jsou pro ty, kteří rádi jednají na rovinu, jiné způsoby jsou pro zbabělce. Který z nich si vyberete Vy?

Říct někomu do očí, že se s ním po tolika letech rozcházíte, protože jste si našli jiného partnera, vyžaduje jistou dávku odvahy. I ti nejodvážnější mají tendenci toto téma** odkládat na pozdější,** vhodnější dobu a stejně, když pak přijde na věc, častokrát neřeknou vše, co chtěli a tak, jak to chtěli. Pro někoho je rozchod z očí do očí jedinou možnou variantou, jak se rozejít, pro jiného je to ta nejhorší věc. A to nejen pro toho, kdo se rozchází, ale také především pro toho, kdo zůstává opuštěný. Rozejít se dá i jinak. Např. telefonicky, sms zprávou, emailem. Všechny tyto způsoby rozchodu jsou rychlé, a přesto tolik efektivní.

Jak se rozejít s partnerem? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12153 (gejsa.cz#608)