Jak se vyhnout sexu z povinnosti

Intimní stránka života může přinášet radostné, ale také krušné chvilky. Zpočátku toužíte po každém doteku, který k Vám druhý směřuje. Po letech společného soužití se však můžete nabízeným něžnostem bránit.

Každý by si přál, aby byl život snazší, příznivější, a nebyl plný tolik příkoří, nedorozumění, zbytečných hádek a ústrků. Ve vztahové oblasti by nejspíš každému z nás vyhovovalo, kdyby vztah ustrnul ve fázi chození a zamilovanosti, tedy, co se týče prožívání pocitů. Právě období zamilovanosti přináší opojné pocity a momenty, kterých se jen těžko dočkáte třeba po pěti, deseti letech společného žití. Ve fázi chození jste si s druhým vzácní, nemůžete se jeden druhého nabažit, vzájemně si sebe vážíte, nehledáte na sebe chyby, případné nedokonalosti přehlížíte a nepřikládáte jim žádný větší důraz. Také milování je pro Vás zábavou, které se nijak nevyhýbáte. Jste-li zrovna ve fázi chození, pak je pro Vás třeba také nepředstavitelné, že by tomu snad mělo být jinak, a že by se Váš vztah měl začít vyvíjet i jiným směrem. Jaké však zklamání, když milování nejenže přestane být zábavou, ale navíc sex začnete Vy, nebo Váš protějšek, vnímat jako povinnost.

Období zamilovanosti – plnění sexuálních přání partnerovi »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12129 (gejsa.cz#496)