Jak se zachovat, když si partner najde jinou ženou?

Život si s Vámi někdy může zahrát hru podle svého. I přesto, že se chováte podle pravidel, a nečiníte nic špatného, není pro Vás zárukou, že se nedočkáte křivdy. A tak v soukromém životě může přijít šok, kdy si partner najde jinou ženu.

Partner a jiná žena

Možná, že si říkáte, že Vám se nic obdobného nestane, kdy byste se musela potýkat s partnerovou nevěrou, „druhou mízou“. Jenže ruku do ohně můžete dát jen za sebe, ne za druhého jedince, byť by se jednalo o milovanou osobu, kterou myslíte, že poznáte do detailů. Nástrah v životě, a to nejen co se týká soukromé oblasti, je plno. I silný jedinec může podlehnout svodům, když se navíc nachází v období, kdy mu například partnerka nerozumí, dochází k hádkám atp. Co však můžete dělat, když si partner najde jinou ženu? Co můžete udělat pro záchranu Vašeho vztahu?

** ** Utajený milenecký vztah »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12146 (gejsa.cz#564)