Jak správně líbat

Polibek - chvíle, kdy se čas a děj okolo nás zastaví, a my nevnímáme nic, kromě úžasného pocitu štěstí. Polibek je ale i o fyzickém sblížení a intimitě. Je to " důkaz opravdové lásky ".

Co když to tak ale** necítíte?** Co když Váš partner - nebo Vy sami - líbat neumí? S mými radami se z Vás stanou mistři nad mistry a polibek bude opravdu to, co pro Vás bude velice příjemné.

Jak na to? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12040 (gejsa.cz#91)