Jak utajit milence

Nechceme Vás nijak navádět a pomáhat v tom, abyste si mohli užívat milenecké lásky, a přitom mít i jistotu v partnerském, manželském vztahu. Pokud však již došlo k plánovanému, či náhodnému střetnutí se s láskou, jak ji před partnerem utajit?

 

Máte rádi partnera, ale nemůžete si pomoci, kdy potřebujete nový závan vzrušení. S partnerem je Vám dobře, prožíváte spokojený vztah, přesto tak trochu nudný. Možná, že jste si neplánovali, že se zakoukáte do dalšího jedince. Možná, že jste okolí vysílali signály, že jste svolní k nezávazné lásce. Ať tak, či onak, máte nyní dvě možnosti, vyjít s pravdou ven, či se pokusit existenci milenecké lásky utajit před protějškem. Zvolíte-li si druhou možnost, nemusí to být čistě jen z Vašeho případného sobeckého zájmu. Můžete si být moc dobře vědomi toho, že byste stálému partnerovi velmi ublížili, a také nevíte, zda nová láska, není náhodou jen úletem. Než dané zjistíte, můžete se pokusit milenecký vztah utajit, abyste neohrozili Vaše štěstí, i štěstí Vašeho partnera, ať už se jedná o muže, či ženu. Milenecká láska se totiž netýká jen mužů, nebo žen. Každý z nás se může najednou ocitnout před dilematem, zda odolat pokušení, nebo si ho vychutnat.

Milostný trojúhelník »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12099 (gejsa.cz#416)