Jak zvýšit sexuální přitažlivost?

Sexuálně přitažlivý chce být každý, jenže ne každý pro to něco dělá. Někdo kolikrát mávne rukou, že se snažit nebude. Jiní si zas myslí, že vše dělají dobře, ale mnohdy si pletou pojmy.

Není snad člověk, který by nechtěl být pro jiné přitažlivý. Respektive pro stejné, nebo opačné pohlaví, v závislosti na orientaci. Každý z nás se tak nějak podvědomě snaží dobře vypadat nejen pro své okolí, ale i pro sebe samého. Vždy se cítíme lépe, když nám to sluší a v oblečení se cítíme dobře.

Rady pro zvýšení přitažlivosti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12158 (gejsa.cz#625)