Kamarádství mezi mužem a ženou

Když uvidíte pár opačného pohlaví, napadne Vás jako první, že se jedná o sourozence, manžele, milence či kamarády? Kamarádství možná označíte jako poslední možnost, ale proč? Skutečně není možné, aby muž se ženou spolu jen kamarádili?

Čisté kamarádství mezi mužem a ženou může být. Může být zachováno v tomto duchu však jen do té chvíle, dokud nedojde ke zjištění, že jeden z nich tak trochu tajně doufá, či doufal, že kamarádský vztah přeroste v něco více. Mnohdy však oba dva takto tajně doufají, ale u doufání zůstane, nebo bude po čase vyřčeno. Vyslovení však může kamarádství zničit. Může znamenat konec.

Určitý sexuální podtext tu bude vždy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12059 (gejsa.cz#290)