Když partner řekne, že se zamiloval do jiné ženy

Konečně máte pocit, že se Váš život ubírá tím správným směrem? Máte práci, kterou zvládáte. Těšíte se ze spokojeného vztahu, kdy si proto říkáte, že Vy jistě nebudete patřit k párům, které se rozejdou. Jednoho dne však může přijít nečekaná rána.

Partneři a vztah do budoucna

I když dopředu víte, jak nejspíš bude probíhat dnešek, zítřek, víkend, přesto nepociťujete, že by stereotyp nějak ubližoval Vašemu vztahu. Naopak máte pocit jistoty, a svým způsobem i záruky, kdy se nemusíte obávat, že by se na Vás náhle vyvalilo nějaké nebezpečí. Partnerský vztah je však živým komponentem, který si sice nemusí žít svým životem, ale rozhodně nelze říci, že máte něco jistého, zaručeného. Vy sice můžete sami sebe korigovat, usměrňovat, hlídat, ovlivňovat atd., ale partnera těžko, pokud jste z něj ovšem neučinili jedince pod pantoflem. Málokdo si však váží druhého, který je loutkou, byť „zhotovenou“ na míru daným jedincem. V takovém případě lze těžko hovořit o spokojeném vztahu, možná jen na oko. Partnera tedy nelze stále držet za ruku, hlídat ho. Pro harmonický vztah mu musíte dát osobní prostor. Můžete partnerovi „jen“ důvěřovat, a věřit Vaší lásce. To je vše, co můžete. I přes lásku, kterou k protějšku cítíte, se může stát, že se jí nebude dostávat. Partner může potkat jinou lásku, která pro něj bude něčím novým, vzácným. Nechá Vás chladnými, když Vám partner řekne o své nové lásce? Kdy můžete novou lásku muže považovat za pouhý úlet, nebo vážný problém pro Váš vztah?

Partneři pro život – osudová láska »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12149 (gejsa.cz#581)