Když partner řekne, že se zamiloval do jiné ženy

Konečně máte pocit, že se Váš život ubírá tím správným směrem? Máte práci, kterou zvládáte. Těšíte se ze spokojeného vztahu, kdy si proto říkáte, že Vy jistě nebudete patřit k párům, které se rozejdou. Jednoho dne však může přijít nečekaná rána.

Partneři pro život – osudová láska

Myslíte, že je možné, aby každému z nás mohl vyhovovat jen jeden jediný partner? Partnerů, kteří by k Vám „pasovali“, je rozhodně více. Rozdílnosti, které nás činí originálními, a které nám nějakým způsobem vadí, pak můžeme s menší, či větší mírou tolerovat, přehlížet. Svým způsobem pro Vás může být vhodný třeba každý druhý jedinec. Osudovou lásku však již nepotkáte na každém rohu. Za osudovou lásku však nemusíte považovat partnera, který je dokonalý po všech stránkách. Dokonalost někdy nudí, kdy pak můžete začít toužit po trochu té „špíny“.

«« Když partner řekne, že se zamiloval do jiné ženy Příčina touhy po cizí ženě »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12149 (gejsa.cz#581)