Když to klape jenom v posteli

Někomu dělá problém skloubit pracovní a osobní život. U někoho máte pocit, že mu nic nechybí, kdy má práci i životního partnera. Jenže nestačí jen získat práci, stejně tak blízkého člověka, a pak se dál nesnažit. Záhy byste mohli čelit těžkostem.

 

Odhlédneme od pracovního života a soustředíme se život osobní, respektive partnerský. Některý partnerský vztah začne zčistajasna, tj. láskou na první pohled, která zasáhne do Vašich životů. Jiný partnerský vztah vzejde z dlouholetého kamarádství, kdy se s dotyčnou osobou poměrně dobře znáte, a víte, co od ní můžete očekávat. V obou případech Vám však může být utajeno, jak Vám to bude klapat v intimní oblasti. Překvapivě se však může stát, že veškerou pozornost, kterou budete věnovat něžnostem, zapomenete také, že vše se netočí jen kolem sexu, a že partnerský vztah potřebuje i harmonii v jiné rovině.

Četnost sexu v období zamilovanosti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12117 (gejsa.cz#462)