Když žena vydělává více než partner

Vzít mužům něco, co je charakterizuje od pradávna, může ve vztahu způsobit nemalé těžkosti. Muži jsou lovci i přes pokročilost doby, kdy není nutné lovit mamuty. Přesto je v mužích zakotveno, že oni jsou těmi, kdo mají přinést domů kořist.

Na druhou stranu, kolik párů si může dovolit takový luxus, aby do práce chodil jen muž? V dnešní době se potýkáme spíše s nedostatkem pracovních míst, ne zrovna vysokými platy a neustálým zdražováním. A tak spíše vidíme v rodinách obrázek, kdy do práce chodí jak muž, tak žena, aby bylo možné nejen zaplatit účty, koupit jídlo, oblečení, ale i si dopřát nějakou tu radost. Zde ještě problém není. Ten však může nastat tehdy, kdy žena začne vydělávat více peněz než muž. Dost na tom, že může mít žena vyšší dosažené vzdělání. I když zde nemusí být vždy přímá úměra. Jsou případy, kdy i vysokoškolsky vzdělaný jedinec přináší domů** minimální mzdu**, a to například z již uvedeného důvodu nedostatku vhodných pracovních míst.

Ješitnost mužů v otázce jejich důležitosti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12074 (gejsa.cz#329)