Která nevěra si zaslouží odpuštění

Nevěra může mít mnoho podob, od nevinného flirtu, až po samotný akt. Milování, kdy dojde k souloži, je nevěrou, o tom není pochyb. Prominout tento typ nevěry je těžké. Co však v případě zmíněného flirtu, nebo polibku?

Nevěra je strašákem prakticky každého vztahu. Nevěra může přijít nečekaně, zčistajasna, jako láska sama. Nevěra může být plíživá, pomalu se ve Vašem vztahu zabydlující. Za nevěru si můžete sami, ale také nemusíte. I Vy se můžete ocitnout na zcela opačné straně, kdy nebudete těmi, kteří rozhodují, zda prominou. Než tedy Vašeho partnera odsoudíte, že selhal, snažte se vcítit do jeho situace. I mimomanželský sex, kde nejste jen dva, ale do vztahu se vkradl kdosi třetí, si může zasloužit druhou šanci. Která z nevěr si tedy zaslouží odpuštění?





Hranice nevěry – od flirtu po mimomanželský sex »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12109 (gejsa.cz#437)