Láska bez vášně

Láska může mít mnoho podob a významů. Zastáváte názor, že pravá láska přečká nejednu roztržku, ale také citové ochladnutí, které zákonitě přijde při skončení období zamilovanosti? Má skutečně láska bez vášně šanci na úspěch?

 

Vztah dvou lidí je často nevyzpytatelnou záležitostí. Mnohdy stačí málo, a z doposud idylického vztahu se stane jen torzo. Jindy by se zase mohlo zdát, že bouře, která se přes vztah přehnala, ho musí zákonitě smést, a přesto se tak nestane. Za vším pak může stát ona láska, kterou nelze nijak uchopit, dát jí jasný rozměr a cestu. Lásku ani nemůžete jen tak naplánovat, jako například činnost, do které se budete chtít dnes, či za týden, půlrok pustit. Láska Vás může zčistajasna zasáhnout, kdy ve Vás vzplane velká vášeň. Vášeň, jako jasný hořící plamínek však po čase může zhasnout, pokud nebudete sami přikládat jedno polínko za druhým. Nechat vyhasnout vášeň ve vztahu se pak pro mnohé páry stane osudným. Jiné páry však nepotřebují ke svému štěstí neustálý žár a oheň, který by je také mohl spálit. Jsou smířeni s tím, že vášeň pomine, ale oni tu budou stále jeden pro druhého, a nenechají si svoji lásku zničit malichernostmi a podružnostmi. Ono, neustále se snažit, aby vášeň byla na svém vrcholu, je poměrně nelehký úkol. Jak si však udržet lásku bez vášně?

Dlouholetý spokojený vztah muže a ženy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12101 (gejsa.cz#422)