Láska mezi nevlastními sourozenci

Láska je nevyzpytatelná, a jen těžko si dá od nás poručit. Společnost i rodiče od nás očekávají, že budeme naplňovat jejich představy a nijak se nevymykat od normálu. Jenže, co v případě, pokud se zamilujete do nevlastního sourozence?

I když by se mohlo zdát, že** láska mezi nevlastními sourozenci** se nijak nevymyká od normálu, řekněte to těm, kteří tuto záležitost museli řešit. Partneři se rozejdou, i přes to, že mají potomka. Po čase si každý z nich najde jiného partnera, se kterým má také děti. A hned jsou na světě nevlastní sourozenci. Tak to je jen jeden z typických obrázků, které co do spatření nejsou nijak výjimečné. Ostatně, stačí se jen podívat, jak je na tom rozvodovost. Existence nevlastních sourozenců je tak naprosto běžnou záležitostí. Jenže, to že zde můžeme hovořit o běžné záležitosti, ještě neznamená, že je vítaná láska mezi nevlastními sourozenci. A na mysli nemáme lásku čistě sourozeneckou, ale mileneckou mezi nevlastními sourozenci.

Láska, která vzejde z příbuzenského vztahu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12078 (gejsa.cz#345)