Lesbický sex

Lesbické fantazie si většina dívek a žen nechává pro sebe, zvláště pokud chodí nebo žijí s mužem. Najdou se však odvážné, ty které se svému muži či příteli svěří a nedělají z toho žádnou vědu.

Nestyďte se za své fantazie

Na fantazii je krásné to, že v ní můžeme provádět v podstatě cokoliv. Málokdo se však všechno, co si představuje, odváží uskutečnit. Představovat si lze cokoliv, může se jednat dokonce i o zvrhlé představy, jejichž převedením do reality bychom riskovali trestní stíhání. To naštěstí u lesbického sexu nehrozí, ale hrozí zase jiné věci. Například, že se to dozví manžel nebo přítel a takovou nevěru neunese. Jestliže žena svého muže miluje a je si jím jistá, to, že se vzruší při sledování lesbických nahrávek přece nemusí vůbec nic znamenat. Může se také stát, že to, co nás v představách vzrušovalo, nám v reálném provedení neříká vůbec nic a můžeme tím být dokonce znechuceni.

Lesbické lásky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12042 (gejsa.cz#114)