Má ve vztahu převažovat rozum nebo cit?

Mezi námi a roboty stále zůstává zásadní rozdíl spočívající ve využívání vlastního úsudku a prožívání emocí. Prolínání rozumu s city nám však může být někdy na obtíž, a to dokonce i v pracovním prostředí.

City versus rozum v lásce

Láska není jen černá nebo bílá. Milujeme-li, pak můžeme vidět věci a situace v jiné rovině, někdy zastřeně, jindy jasněji. Nejeden z nás má během období zamilovanosti pomyslně nasazené růžové brýle. Vše se zdá snesitelnější, či problémy, které se na Vás valí, nevnímáte, nechcete je řešit. Stav zaslepenosti však může přetrvávat nejen během zamilovanosti, ale i dlouhé měsíce, či dokonce roky, podle toho, jak moc jste ovladatelnými, jak moc Vás má druhý „zaháčkované“. Můžete být dokonce závislými na lásce, zvláště pak, pokud se jedná o Vaši první velkou lásku, nebo se Vám doposud v oblasti lásky příliš nedařilo, a zažívali jste jedno zklamání za druhým. Zvažujete-li, zda je vhodné a možné oprostit se u lásky citu, a uvažovat střízlivě, pak Vám může náš článek napovědět.

Sňatek z rozumu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12140 (gejsa.cz#526)