Manželská poradna

Ona a on tvoří pár. Když se jim narodí dítě, stávají se rodinou. Obvykle tomu předcházelo znění svatebních zvonů. Dnes už tomu tak vždy není, protože lidé pochopili, že institut manželství není zárukou šťastného života a bezproblémových vztahů.

Uzavřených sňatků je čím dál méně

Potvrzuje to necelých 47 000 manželství uzavřených v roce 2010 a  tento počet má neustále klesající tendenci, uzavřených sňatků bylo zase o tisíc méně než v roce předchozím, tato čísla Českého statistického úřadu nezahrnují počet svazků, které vznikly jen na základě potřeby lásky nebo třeba strachu ze samoty, také sociální výhody nahrávají spíše nesezdaným párům, které mají děti, proto mnohé páry odkládají sňatek na neurčito. Na druhou stranu, kromě toho, že úředně zpečetěný vztah má svá pravidla a poskytuje jakousi právní jistotu, není zárukou trvalosti vztahů. Více než 30 000 rozvodů v uplynulém roce podle ČSÚ potvrzuje, že podle statistiky je každý druhý sňatek rozveden. Samozřejmě, že existují manželství celoživotní, stejně tak někdo může absolvovat sňatek i rozvod několikrát a někdo do „chomoutu“ nikdy nevleze.

Podle statistiky je rozvedeno každé druhé manželství »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12034 (gejsa.cz#8)