Manželství bez dětí

Některé páry se rozhodnou být bez dětí, ať už z důvodů kariérních, finančních či osobních. Jiné páry jsou bezdětné vlivem zdravotních problémů, kdy jeden z partnerů nemůže mít děti. Musí být zákonitě manželství bez dětí nenaplněné?

 

Proč hned hovořit o smutku, když rodinu tvoří „pouze“ dva členové domácnosti? Jistě, jsou-li kolem Vás děti, ať už maličké, či s odstupem času větší, je domov plný hlasů. Do značné míry však nejde jen o počet, kolik je v rodině celkem členů. Rodina může být početná, a přesto jejich srdce mohou pociťovat prázdnotu, kterou nenaplní ani třetí, čtvrtý potomek. Vše je o přístupu, chování, způsobu, jaký život si uděláme, a jak přijmeme, vyrovnáme se s tím, co nás každým dnem potkává. Kolikráte může z bezdětného páru čišet spokojenost, radost, láska, přesto, že kolem nich necupitají dětské nožky. A že by se bezdětný pár bez dětí nudil? Opět se dostáváme k přístupu k životu, jako takovému. Nudu nemusí pociťovat ani osoba žijící sama, natož pak manželský pár, byť bezdětný.

Pár, který se rozhodne nemít děti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12076 (gejsa.cz#333)