Manželství bez sexu - může fungovat?

Doba, kdy jste se s partnerem milovala jednou týdně, či dokonce jednou denně, je již dávno pryč? Ten největší zlom pak přišel paradoxně s manželstvím, které by mělo být začátkem společného života dvou lidí? Tento paradox však není u párů ojedinělý.

Nemusí se jednat o nic plánovaného, ať už ze strany muže, či ženy, přesto se sex, pomalu ale jistě může z ložnice vytratit. Manželství sice přináší nové začátky, radosti, ale také povinnosti, starosti. A jak již to tak v životě bývá, tak povinnosti a starosti mají povětšinou převahu. A když se k tomu přidá to, že nemáme hroší kůži, kdy si k srdci bereme někdy až příliš, co nás tíží, sužuje, pak je celkem logické, že k sexu dochází čím dál sporadičtěji, než častěji. No, a s příchodem nových členů rodiny je zřejmé, že přibude i nějaké to nevyspání, které může trvat i dlouhé měsíce. Není pak nic divného, když pár dá přednost možnosti se vyspat, dohnat spánkový deficit, než si ještě zkracovat délku spánku, byť příjemnou záležitostí, jako je milování.

Snižující se četnost milování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12073 (gejsa.cz#326)