Masturbace a onanie

Masturbujete rádi? Není divu. Vždyť masturbace je běžnou součástí lidského života. Masturbace je něčím, co k lidské sexualitě prostě patří. Moderní výzkumy rovněž ukazují pozitivní vliv masturbace na lidské zdraví.

A jaký je vlastně rozdíl mezi nejčastěji používanými pojmy „masturbace“ a „onanie“? Rozdíl mezi těmito slovy není vůbec žádný - označují totéž, čili pohlavní ukájení sebe samého. Výraz masturbace je starší označení. Masturbace je složeninou dvou latinských slov – manus znamená ruka a turbare znamená vzrušování. Výraz onanie vznikl teprve v 18. století a zavedl jej švýcarský lékař André Tissot, který se nechvalně proslavil jako otec „antimasturbačního šílenství", které provázelo celou západní civilizaci a zvláště Spojené státy od konce 18. století až do poloviny století 20. Tissot toto slovo vytvořil na základě starozákonního biblického příběhu o muži jménem Ónan, který nechtěl oplodnit svou partnerku a proto vypouštěl semeno na zem.

Masturbace v pravěku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12053 (gejsa.cz#208)