Mingles vztah

Je možné být vdanou a zároveň svobodnou ženou? Svým způsobem ano, hovoříme-li o životním stylu zvaném mingles. Zatímco singles nebývá zrovna vyhledávaným způsobem života, možnosti mingles vítá nejeden pár.

Žití ve stylu mingles

Možná, že jste se nesetkali s pojmenováním mingles jako takovým. Po přečtení našeho článku se v něm však možná sami uvidíte. Zkuste si odpověď na následující otázky. Odpovíte-li kladně, pak se můžete zařadit mezi ty jedince, kteří vyznávají, praktikují životní styl mingles. Máte partnera? Chodíte spolu, navštěvujete se, ale máte každý svůj vlastní domov? Jste zamilovaní, jste rádi v přítomnosti toho druhého, ale nechcete být svázáni manželskými pouty? Rádi druhému děláte radost, ale nechcete zabřednout do stereotypu manželství, kdy by Vás také čekal nikdy nekončící úklid, praní, vaření? Odpověděli jste si? Zjistili jste, že i Vy patříte k mingles jedincům?

Mingles – stále ve fázi chození

I když se u mingles nabízí, že soužití připomíná žití „na psí knížku“, není tomu tak. Pár totiž spolu prakticky nežije, ale „stále“ chodí. Kouzlo mingles tak svým způsobem spočívá, že jste neustále ve fázi chození. Rozdíl oproti klasickému chození, spočívá v tom, že žádná ze stran neočekává, že dojde na další fázi, která posune jejich vztah směrem kupředu, tj. k uzavření sňatku. To však ještě neznamená, že by vztah dvou lidí mingles nějak zamrzl na mrtvém bodě. Jistě se totiž shodneme na tom, že právě fáze chození, kdy nás nesvazují povinnosti, závazky, patří k nejlepším obdobím ve vztahu dvou lidí. Jsou páry, které spolu chodí měsíce, ale i roky, a posléze se buď rozejdou, nebo se vezmou. To jedince životního stylu mingles nečeká. Mingles jedinci se nemusí děsit z rozchodu, ale ani sňatku, který je protistranou očekáván. Není výjimkou, že k častým rozvodům dochází u párů, které jsou spolu delší dobu, ovšem jedna strana je do sňatku tlačena. A jak již to tak bývá, pociťuje-li jedinec určitý nátlak, svázanost, pak se začne bránit. Nátlakem do sňatku může pak dojít k začátku konce společného vztahu. Mingles jedinci jsou spolu, ovšem přesto stále svobodní. Žádný nátlak se zde nekoná.

Mingles – každý má svůj domov

Co očekáváno od žen, které se vdají, a nastěhují se s manželem do jednoho bytu, domu? Ano, narážíme na starost o domácnost, tj. úklid, vaření. Vdané ženy tak přebírají přímou „štafetu“ od matky partnera, nebo od partnera, který se již osamostatnil, a žije bez rodičů. V mužích je, a asi stále bude zakořeněné, že domácí práce jsou spojené s ženou. To se však nejedné dívce, ženě líbí, a tak se snaží v menším, či větším měřítku partnera, manželka zapojit do domácích činností. Vznikají pak mnohdy zbytečné hádky typu, že není něco uděláno, či není uděláno tak, jak by mělo být. Muž pak může odvětit, že si to žena může přeci udělat podle svého, že i kdyby se rozkrájel, tak nesplní její představy. Muž má do jisté míry pravdu. Každý z nás byl jinak vychovaný, v jiném prostředí, zvyknutý na určitý způsob uklízení. Bude-li se jednat o mingles jedince, pak jim může být zcela jedno, jak a v čem druhý žije. Uklízení u druhého totiž nebude jejich starost. Každý se o svůj „hrad“ může starat po svém. Samozřejmě, iniciativě se meze nekladou. To je však již na individuální domluvě.

Mingles – žádné kontrolování, dirigování

Ti, co se rozhodli pro** mingles způsob žití**, se nemusí zabývat takovými podružnostmi, které se nevyhnou nejednomu manželství. Nečekává Vás žádné kontrolování, co děláte, kde jste, s kým jste. Nemusíte se zpovídat z toho, proč jste nepřišli domů v tolik a tolik, jak jste slíbili. Nebudete však ani nijak dirigování, ať už s výše uvedeným úklidem, nebo dalšími záležitostmi. Ovšem, i zde připomínáme, že je důležité si nastavit pravidla. Velmi lehce totiž může pár sklouznout k společnému žití „jen tak“, které se od manželství moc neliší.

Mingles – krátkodobý i stálý partner »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12072 (gejsa.cz#325)