Mužská a ženská nevěra

V čem se liší mužská a ženská nevěra? Kdo je nevěrnější častěji - muži nebo ženy? Jak se vyrovnat s nevěrou? Na tyto otázky se vám budeme snažit v následujícím článku odpovědět.

Dlouholetá manželství nebo pevné vztahy mohou velice rychle skončit kvůli nevěře jednoho z partnerů. Zatímco v minulosti byla nevěra spíše tabu, dnes jakoby se stávala běžnou součástí našich životů. Zajímavé je, že nevěra je častěji přisuzována mužům než ženám. Výzkumy však ukazují, že obě pohlaví jsou na tom s nevěrou stejně.  Podle posledních výzkumu je nevěrných 40% mužů a stejné procento žen.

Nedůvěra a nevěra »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12058 (gejsa.cz#288)