Nebezpečí plynoucí z nechráněného sexu

Oddávat se milostným hrátkám je příjemné, opojné, vzrušující a uvolňující zároveň. Milování bezpochyby patří do intimního vztahu ať už milenců, nebo manželů. Sex však s sebou může přinést i značné nebezpečí, a to v podobě nejrůznějších nemocí.

Každému se může neplánovaně stát, a to neplatí jen pro dospívající mládež, že se ocitne v situaci, kdy si prostě „nemůže pomoci“. Střetnou se pohledy, přeskočí jiskra a za podpory alkoholového opojení dojde na letmé, či rovnou žhavé dotyky. A jak již to tak bývá, to, co neplánujeme, je sice kolikrát o to lepší a má náboj, ovšem nejsme na danou situaci v určitém ohledu připraveni. A v tomto případě je onou přípravou myšlena ochrana v podobě kondomu.

Ochrana při sexu a náš život »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12045 (gejsa.cz#147)