Neperspektivní vztah

Jak dlouhou dobu má trvat chození, randění, než dojde k učinění dalšího posunu ve Vašem vztahu? Považuje se za normální dobu i několik dlouhých let? Nebo by nám již po pár měsících mělo být jasné, nakolik je vztah ne/perspektivní?

Někdo se do manželského svazku, založení rodiny hrne bezhlavě, rychle, a to třeba i po pár týdnech společného oťukávání. Někomu však trvá i roky, než najde „odvahu“, aby se ve vztahu dál posunul. Jsou však i tací, kterým vyhovuje situace tak, jak je. Situace, která nabízí jistou volnost, nezávislost, žádné závazky. Pokud se na takovém vztahu shodnou oba partneři, pak není důvodu k nespokojenosti, protestu, změně. Ne vždy však mezi dvěma panuje taková názorová, pocitová souhra. Čím se pak řídit? A je možné podle nějakých znaků chování rozpoznat, že vztah, ve kterém jsme, prakticky nikam nesměřuje? Tedy nesměřuje tam, kam chceme, či si přejeme, aby směřoval?

Každá schůzka začínající a končící sexem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12066 (gejsa.cz#300)